UUluslararası Sürekli Adalet Divanı’nda Türkiye-Yunanistan Mübadele Davaları

Prof. Dr. Nejat DOĞAN

Prof. Dr. Nejat DOĞAN | Anadolu Üniversitesi

Öz

Birinci Dünya Savaşı’nı takiben Türkiye ve Yunanistan, bazı politik sorunları
nüfus değişimi yoluyla çözüme kavuşturmak istemiştir. Bu amaçla Lozan Barış
Antlaşması’nın 6. Konvansiyonu olacak “Türk ve Yunan Ahalinin Değişimine İlişkin
Sözleşme”yi Ocak 1923’te imzalamışlardır. Ancak hem bu sözleşmenin yorumlanması
hem de uygulanması sürecindeki sorunlar Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğe yol
açmıştır. Milletler Cemiyeti Konseyi bu farklılıkları gidermek için 1920’li yıllarda
Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’ndan iki kez danışma görüşü istemiştir. Her ne
kadar Divan’ın 1926’daki davada verdiği danışma görüşü 1925’teki davada verdiği
görüşe nazaran Türk tezlerini destekliyor olsa da, önemli olan uluslararası hukuk
ve USAD’ye başvuru yoluyla Türkiye ve Yunanistan’ın sorunlara barışçıl çözüm
bulmalarıdır. Dolayısıyla uluslararası hukuk ve uluslararası mahkemeler, Türkiye ve
Yunanistan arasında halen mevcut sorunların çözümünde de uygulanacak alternatif
bir metot olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, Türkiye,
Yunanistan, Uluslararası Hukuk

Tam metin için tıklayınız.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı