Uluslararası Hukukta ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu

Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI

Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin Orallı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Öz

Askeri müdahale devlet egemenliğinin temel ilkelerini zedeleyen bir olgu olarak uluslararası hukuk nezdinde illegal bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanma uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olması haline bağlıdır. Birleşmiş Milletler teşkilatının temel amacı uluslararası barış ve güvenliği korumaktır ki, bu paralelde barışın devamını sağlamak amaçlı genel kabul gören düzenlemeler gerçekleştirmektedir. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda kuvvet kullanma birkaç istisnai durum haricinde yasaklanmıştır. Birleşmiş Milletler Antlaşmasında kuvvet kullanma ve askeri müdahale kararları Güvenlik Konseyince alınmakta ve uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuvvet Kullanma, Askeri Müdahale, Haklı Savaş, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi.


Abstract

The case of military intervention means breaking the basic principle of state sovereignty that it is considered an illegal act in international law. Use of force in international relations is possible if the threat to international peace and security. The main purpose of United Nations is to keep international peace and security. In this way, to take agreed regulations that enable providing the continuity of peace. The use of force is prohibited excluding a few exceptional cases in the United Nations Charter. Under the United Nations Charter, the use of force and military intervention is decided and managed by the Security Council.

Keywords: Use of Force, Military Intervention, Rightful War, United Nations, Security Council.

Tam Metin İçin Tıklayınız

 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı