Kadromuz

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Hasan KÖNİ – TESAM Yüksek İstişare Heyeti Başkanı & Hukuk Kürsüsü Başdanışmanı

1946 yılında İstanbul’da doğan Köni Saint Joseph lisesini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede ve Michigan State Üniversitesinde lisansüstü ve doktora üstü çalışmalar yaptı. 1982 yılında California Üniversitesi, Santa Cruz’da ve 1990-91 yılında Washington, John Hopkinks Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Uzun yıllar Dışişleri bakanlığında danışmanlık yaptı.

Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku ABD Başkanılığı, TESAM Yüksek İstişare Heyeti Başkanlığı yapmaktadır.Uluslararası Hukuk, Türk Dış ve İç Politikası üzerine, uluslararası güncel konularda yayınlanmış altmışa yakın makalesi ve yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI – TESAM Uluslararası Hukuk Danışmanı

2002 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, 2004-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi’nde Devletler Hukuku alanında tez vererek doktora çalışmalarını tamamladı.

2003-2004 yılları arasında Kopenhag Üniversitesinde (University of Copenhagen) bilimsel çalışmalar yürüttü. 2005 yılında yasama uzmanı olarak TBMM’de memuriyet hayatına başladı. 2006 yılından itibaren Gazi Üniversitesi’ne geçerek, 2011 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Doktorasını tamamladıktan sonra çeşitli kitap ve dergilerde Devletler Umumi hukuku, Türk dış politikası, Genel kamu hukuku, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Levent Ersin Orallı, çok sayıda televizyon ve radyo programında güncel hukuksal ve siyasi süreçlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Levent Ersin Orallı, ülke çapında faaliyet gösteren çeşitli dernek ve vakıflarda yöneticilik yapmaktadır, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak kamu hizmetine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.


YÜRÜTME KURULU

Barış EŞMELİ – Asistan

Muğla Köyceğiz Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisansına devam etmekte ve TESAM Hukuk Kürsüsünde Asistan olarak çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.

 

Kapalı